Изложба с графики на проф. Петър Чуклев, свързана с историята и легендите от ИАР „Сборяново“.

„Скъпи приятели и гости на с. Свещари и община Исперих,

СНЦ „Родно Лудогорие“ Ви кани на откриване на изложба с графики на проф. Петър Чуклев, свързана с историята и легендите от ИАР „Сборяново“.

Изложбата ще се открие на 30 май от 15.30 ч. в НЧ „Пробуда – 1929“, с. Свещари и ще има продължителност от един месец.

Събитието се организира по Проект „По пътя на легендите в „Сборяново“ Договор № BG06RDNP001-19.415-0002-C01, с обща стойност 15 000 лв., подкрепен чрез Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” от Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих.“