РАБОТИЛНИЦА

В комплекса посетителят може да се запознае с технологията на един прастар занаят, дал името на село Свещари – леенето на свещи. Може да се наслади на готовите изделия от керамика и восък, а и да се позабавлява сам да си направи свещ за спомен, за подарък, за романтична вечеря… – по модели на български художници.